Identyfikator DOI

Written by Przemysław Jędrusik. Posted in Uncategorised

Szanowni Państwo

Mam przyjemność poinformować, iż w październiku 2015 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, jako wydawca „Annales Academie Medicae Silesiensis”, podpisał umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Wydawców Literatury Naukowej – The Publishers International Linking Association, Inc., organizacją zarządzającą bazą CrossRef, która rejestruje cyfrowe identyfikatory obiektów elektronicznych (digital object identifier  – DOI). Tym samym nasze uczelniane czasopismo naukowe uzyskało prawo nadawana publikowanym w nim artykułom niepowtarzalnych numerów DOI. Indeksacją w CrossRef zostały objęte prace zamieszczone na stronie www.annales.sum.edu.pl w 2015 r. Stanowi to dla „Annales” istotny krok w kierunku profesjonalizacji, odpowiadającej nowym wytycznym oceniania periodyków.

Identyfikator DOI jest narzędziem stosowanym już przez wszystkie uznane i prestiżowe wydawnictwa naukowe. System ten sprzyja zwiększeniu widoczności publikacji, umożliwiając w prosty sposób (poprzez wyszukiwarkę) odszukanie za pośrednictwem Internetu jej metadanych przypisanych niezmiennie do określonego identyfikatora. Numer DOI zapewnia więc zarówno bezpośrednie kierowanie do pełnego tekstu, jak i utrzymywanie stałego łącza do cyfrowej zawartości – mimo zmian w obrębie metadanych albo lokalizacji pliku/ów. Jednocześnie DOI jest wykorzystywane przez różne oprogramowanie wspomagające proces pisania publikacji naukowych (np. przez menedżer bibliografii).

Włączenie w system DOI, zwiększając dostępność publikowanych artykułów i możliwość ich cytowania, jest na pewno ważnym czynnikiem wpływającym na ocenę naszego czasopisma oraz poprawiającym szansę jego indeksacji w naukowych bazach danych, od których zależy uzyskanie punktacji Impact Factor. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć te zamierzenia w niedalekiej przyszłości.

Dodam także, iż w najnowszych ocenach eksperckich nasze czasopismo znacznie poprawiło swoją pozycję na: 8 pkt w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (podwojenie wyniku poprzedniego) oraz 6,45 w punktacji Index Copernicus International (poprzednio 5,46).

Serdecznie zapraszam P.T. Autorów do publikowania w „Annales Academiae Medcae Silesiensis”. Informacje o czasopiśmie i zasadach publikacji zamieszczone są na stronie czasopisma www.annales.sum.edu.pl Redakcja zapewnia profesjonalne przygotowanie redakcyjne prac i publikację online.

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. n. med. Małgorztata Muc-Wierzgoń