Display #
Title Author Hits
Spis treści rocznika 2018 Przemysław Jędrusik 667
Recenzenci rocznika 2018 Przemysław Jędrusik 669
Samoocena jakości życia związanej ze zdrowiem osób dorosłych regularnie aktywnych fizycznie (Self-assessment of health-related quality of life in adults involved in regular physical activity) Małgorzata Dębska, Paweł G. Dębski, Adrian Miara 1399
Analiza wpływu profilaktyki steroidowej na parametry prenatalne i postnatalne płodów z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania (Influence of steroid prophylaxis on prenatal and postnatal parameters in fetuses with intrauterine growth restriction) Maksymilian Grzegórzko, Piotr Gibała, Kinga Gębicka, Ewa Bujacz, Michalina Gałuszka, Tomasz Kozubal, Mirosława Mackiewicz, Piotr Surmiak, Małgorzata Baumert, Andrzej Witek 1224
Przeciwciała monoklonalne w regulacji transdukcji sygnału receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) w komórkach nowotworowych (Monoclonal antibodies in regulation of signal transduction of Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) pathway in cancer cel Rafał Paweł Kampa, Daniel Sypniewski, Ilona Bednarek 1080
Ocena poziomu wiedzy mieszkańców Polski na temat potencjalnych działań niepożądanych wywołanych przez kosmetyki zawierające filtry UV (Evaluation of Polish citizens’ level of knowledge of potential side effects of cosmetics containing UV filters) Magdalena Sikora, Martyna Szlachta, Natalia Pikor, Patryk Smolarski, Dorota Wrześniok 1217
Physical activity level and quality of life in menopausal women (Poziom aktywności fizycznej a jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym) Beata Naworska, Anna Brzęk, Magdalena Dąbrowska-Galas, Agnieszka Drosdzol-Cop, Violetta Skrzypulec-Plinta, Czesław Marcisz, Krzysztof Sodowski 1626
Glucose abnormalities detected by oral glucose tolerance test in patients with acute myocardial infarction: clinical significance, epidemiology, natural course and therapeutic concerns (Zaburzenia metabolizmu glukozy wykryte w doustnym teście obciążenia.. Paweł Francuz, Tomasz Podolecki, Magdalena Szymała, Monika Kozieł, Zbigniew Kalarus, Jacek Kowalczyk 994
Vegetarian diet observed by pregnant women. Benefits and risks for mother and fetus (Dieta wegetariańska stosowana przez kobiety w ciąży. Korzyści i zagrożenia dla matki i płodu) Małgorzata Olejniczak-Nowakowska, Karolina Krupa-Kotara, Grzegorz Krasowski, Żaklina Grochowska, Marta Mazur 990
Farmakodynamiczne interakcje międzylekowe na oddziale intensywnej terapii – obserwacje jednoośrodkowe i przegląd piśmiennictwa (Pharmacodynamic drug-drug interactions in the intensive care unit – single-center experience and literature review) Piotr Łój, Aleksandra Olender, Weronika Ślęzak, Łukasz Krzych 1053